top of page

Šta je e-fiskalizacija?

Updated: Nov 2, 2022

E fiskalizacije je novi model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo.


Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije je da se svi računi šalju poreskoj upravi na Sistem upravljanja fiskalizacijom (SUF). To znači da Poreska uprava u realnom vremenu dobija sve podatke o prodaji koji sada osim prometa sadrže i podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi.Šta mi treba za fiskalizaciju?


Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave.Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska


ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa

LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa

BE – bezbedonosni element


Šta je ESIR?


ESIR je sastavni element elektronskog fiskalnog uređaja čija je uloga da formira račun, da ga šalje određenom tipu procesora fiskalnog računa(PFR) na fiskalizaciju i koji na osnovu dobijenih podataka od PFR štampa račun.


Šta je LPFR?


LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa. Njegova uloga je da podatke koje dobije od ESIR obradi,potpiše,kriptuje i pošalje Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Njegova osnovna uloga je da vam omogući izdavanje fiskalnih računa i kada nemate internet konekciju. Možemo slobodno reći da je ovaj element srce celog fiskalnog uređaja.


31 views0 comments

Recent Posts

See All

eFiskalizacija

Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija. Rok za prelazak na novi model je 30.04.2022. godine.

Comments


bottom of page