Šta je e-fiskalizacija?

E fiskalizacije je novi model fiskalizacije zasnovan na onlajn režimu, koji omogućava dostavljanje podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo.


Osnovna karakeristika ovakvog načina fiskalizacije je da se svi računi šalju poreskoj upravi na Sistem upravljanja fiskalizacijom (SUF). To znači da Poreska uprava u realnom vremenu dobija sve podatke o prodaji koji sada osim prometa sadrže i podatke o prodatoj robi ili pruženoj usluzi.



Šta mi treba za fiskalizaciju?


Za fiskalizaciju vam je potreban odobren elektronski fiskalni uređaj EFU koji je odobrila Poreska Uprava. Podatke o odobrenim elementima fiskalnih uređaja Poreska uprava objavljuje na svom sajtu. Samo odobreni elementi elektornskog fiskalnog uređaja se mogu koristiti. U suprotnom poreski obeznik pravi prekršaj i biće kažnjen od strane Poreske uprave.Elektronski fiskalni uređaj se sastoji iz tri elementa koji mogu biti softverski,hardverski ili kombinacija softversko-hardverska


ESIR – elektronski sitem za izdavanje računa

LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa

BE – bezbedonosni element


Šta je ESIR?


ESIR je sastavni element elektronskog fiskalnog uređaja čija je uloga da formira račun, da ga šalje određenom tipu procesora fiskalnog računa(PFR) na fiskalizaciju i koji na osnovu dobijenih podataka od PFR štampa račun.


Šta je LPFR?


LPFR je lokalni procesor fiskalnih računa. Njegova uloga je da podatke koje dobije od ESIR obradi,potpiše,kriptuje i pošalje Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF). Njegova osnovna uloga je da vam omogući izdavanje fiskalnih računa i kada nemate internet konekciju. Možemo slobodno reći da je ovaj element srce celog fiskalnog uređaja.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

Od 01.10.2021. godine obveznik fiskalizacije na portalu Poreske uprave ePorezi popunjava prijavu svojih poslovnih prostora i poslovnih prostorija. Rok za prelazak na novi model je 30.04.2022. godine.